Meistä

Meistä → Aleksi Kantola

Aleksi Kantola

Kehitysinsinööri +358 50 4710929

Aleksi lähestyy logistiikkatoimintaa operatiivisen toiminnan johtamisen näkökulmasta. Vuosien laaja kokemus aina suorittavan tason tekijästä liiketoiminnan johtamiseen asti on antanut laajan tietotaidon eri esihenkilötason työtehtävistä, toimintamalleista sekä työkaluista. Monipuolisen päivittäisjohtamiskokemuksen lisäksi Aleksin työkalupakista löytyy useamman vuoden kokemus laatustandardeista (ISO 9001 ja 14001) sekä sisälogistiikan ulkoistus-, haltuunotto- ja kehitystoiminnoista kehityspäällikön ominaisuudessa. Työmarkkinajärjestöjen (EK, SAK) hyväksymän rationaalisen työntutkijan pätevyyden omaavana henkilönä Aleksin osaamista voidaan hyödyntää mm. suoritehinnoittelussa sekä kannustepalkkiomalleissa.

Aleksi luottaa arkeen, jossa johtaminen on valmentavaa, perustekeminen on laadukasta ja toiminnalle on luotu oikeanlaiset mittarit. Ruoho on aina vihreämpää siellä, missä toimintamallit ja prosessit ovat standardoituja sekä yrityksen johto ja henkilöstö sitoutuneesti noudattavat jatkuvan parantamisen periaatteita.