Blogi

Blogi → Askarruttaako ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen?

Askarruttaako ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen?

Me Ziirtolaiset teemme logistiikan ja tuotannon kehitysprojekteja erittäin käytännön läheisesti, tuottamalla asiakkaallemme konkreettisia kehitysideoita toiminnan kehittämiseksi. Törmäämme usein asiakkaan kertomaan siitä, kuinka pettyneitä he ovat konsultteihin.

Me Ziirrossa emme pidä itseämme konsulttina, emmekä halua itseämme kutsuttavaksi konsultiksi. Me olemme ulkopuolinen kehittämisen asiantuntija. Meidän projektejamme tekevät Suomen parhaat logistiikan kehitysinsinöörit. Olemme käytännönläheisiä, suoraviivaisia ja mutkattomia.

Mitä se sitten tarkoittaa?

Ziirron kehitysprojekteissa otetaan aina mukaan yrityksen oma henkilöstö. Meidän kehitysinssimme tekevät projekteja ”lattiatasolla” yhdessä henkilöstön kanssa. Kaikki lähtee luottamuksesta, joka luodaan ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Tavoitteemme on juurruttaa yrityksen omaan henkilöstöön kehittämisen kulttuuri. Ennen projektin alkua pidämme aina kick off -tapaamisen henkilöstölle. Kerromme avoimesti, keitä me olemme ja mitä me teemme. Ennen kaikkea miksi teemme projektia heidän yritykselleen. Avoimuus ja jatkuva vuorovaikutus kuvaavat myös tekemistämme.


Jotta toimintaa voidaan kehittää, pitää ensin tietää nykytila. Pitää tietää prosessit, prosessien työajat ja työvaiheet. Kun tiedetään missä ollaan, voidaan ottaa kantaa toiminnan kehittämiseen, sujuvoittamiseen ja tehostamiseen. Voidaan simuloida kehitettävien asioiden tuoma hyöty nykyiseen verrattuna. Otamme aina kantaa myös työn mielekkyyteen, työn kuormittavuuteen sekä työergonomiaan.


Meidän kehitysprojektimme lopputuloksena asiakas saa konkreettisia kehityskohteita. Ne ovat kasvun ja toiminnan kehittämisen tukena. Projekti voi myös pitää sisällään uuden logistiikan tai tuotannon layout suunnittelun, materiaalivirtojen laskemisen, kaluston ja koneiden tarpeen suunnittelun, automaation mahdollisuudet tai vaikka robotiikan ensimmäiset askeleet.

Me Ziirtolaiset avaamme silmäsi näkemään mahdollisuuksia!

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.