Tietoturva

Ziirto huolehtii omaan toimintaansa liittyvien asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta. Ziirron tietoturvapolitiikkaan voit tutusta täällä (tähän linkki tietoturvapolitiikkaan, joka oma sivu, ei liitetiedosto, sisältö liitteen mukainen).

Ziirto käsittelee toimintaansa liittyviä henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden ja alla olevien rekisterikohtaisten selosteiden mukaisesti. Annettuja henkilötietoja ei esimerkiksi käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa ja käsittelylle on lakisääteinen peruste.

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme ottamaan yhteyttä Ziirron tietosuojavastaavaan:
harri.hirvonen@ziirto.com

Ziirron tietoturvapolitiikkaan voit tutustua täällä.

Tietosuojaselosteet: