Caset

Caset → EJOT Sormat

EJOT Sormat

20 % logistiikan tehostus nykyisisissä tiloissa.

Yrityksen taustaa

EJOT Sormat Oy kuuluu valmistavan teollisuuden yrityksiin, ollen Pohjoismaiden suurin rakennuskiinnikevalmistaja.

Tulokset

20 % logistiikan tehostus nykyisissä tiloissa

Lähtökohta

”Olemme muuttamassa loppuvuodesta 2022 uusiin toimitiloihin. Tilasimme Ziirrolta logistiikan nykytilan analyysin syksyllä 2021 kaikkiin logistisiin prosesseihimme. Projektin tavoitteena oli kartoittaa logistiikan nykytila ja antaa askelmerkit uuden toimitilan logististen prosessien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä koneiden, laitteiden ja kaluston määrittelyyn.

Mitä tehtiin

Work study 360 nykytila-analyysi
Work Study 360 layout suunnittelu
ZaaS – Ziirto as a Service

Ensimmäisessä vaiheessa EJOT Sormatille tehtiin Workstudy 360 nykytila-analyysi. EJOT Sormatin oli hyvä käsitys logistiikan ja sen prosessien nykytilasta. Logistiikan nykytila-analyysilla haluttiin varmistaa oikeat kehitystoimet, ja niiden toteutus parhaassa mahdollisessa järjestyksessä. Nopeuttaakseen omaa kasvusuunnitelmaansa, yritys hankki projektimuotoista logistiikan erityisosaamista. Tässä Ziirto auttoi.

Projektin aikana saatiin tarvittavat lähtötiedot uuden toimitilan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Tulevassa suunnittelussa haluttiin tarkastella sisälogistiikkaa osaoptimoinnin sijaan kokonaisuuden kautta. Tätä varten analysoitiin mm. nykyinen konekalusto, varastoautomaatiot ja järjestelmät sekä varastointimenetelmät. Nykytilan kartoittamisessa hyödynnettiin mm. MOST-liikesarja-analyysejä. Saadun datan avulla kehitystoimet, ja niiden etenemisjärjestys on merkittävästi helpompi viedä eteenpäin.

Toisessa vaiheessa hyödynnettiin ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntynyttä tietoa ja dataa Work Study 360 varasto layotin suunnittelussa. Palvelu kattaa koko sisälogistiikan, huomioiden mm. varasto layoutin suunnittelusta automaation kautta aina henkilöresursointiin saakka.

Ensimmäinen projekti tuotti meille konkreettiset kehitysehdotukset niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Lopputulos

Logistiikkamme tehostui nykyisissä tiloissamme noin 20 %. Onnistuneen ensimmäisen kehitysprojektin jälkeen olemme tiivistäneet yhteistyötämme yhdellä varaston layout suunnitteluprojektilla sekä neljä kuukautta kestäneellä muuttoa valmistelevalla projektilla sisältäen tarkempaa suunnittelua, koneiden ja laitteiden sekä alihankinnan kilpailutusta. Yhteistyömme on kestänyt reilun puoli vuotta ja aiomme jatkaa yhteistyötä jatkossakin.”

Voin lämpimästi suositella Ziirron palveluita kaikille valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka haluavat viedä logistiikan ja tuotannon läpimenon seuraavalle tasolle työhyvinvointia ja työturvallisuutta unohtamatta. Ziirron inssit eivät ole logistiikan konsultteja, vaan aidosti käytännönläheisiä logistiikan ammattilaisia.

JARMO AALTONEN
Toimitusjohtaja, EJOT Sormat Oy

EJOT Sormat Oy

EJOT Sormat Oy on Pohjoismaiden suurin rakennuskiinnikevalmistaja. Olemme toimineet vuodesta 1970 ja nykyään olemme osa kansainvälistä EJOT-konsernia. Valmistamme luotettavia ja turvallisia Premium-laatuisia kiinnikeitä pääasiassa rakennusteollisuuden käyttöön. Toimipaikkamme sijaitsee Turun kupeessa Ruskolla, jossa myös valmistamme päätuotteemme, kuten kiila-ankkurit ja betoniruuvit. Tuotteemme saa hankittua laajan jakelijakumppaniverkostomme kautta. Myynnistämme vientiin menee noin 70%. Liikevaihtomme oli vuonna 2021 17,5 miljoonaa euroa, ja työllistämme tällä hetkellä noin 80 alan ammattilaista.

Lisätietoja https://ejot.fi/

Lisätietoa mm. Work Study 360™ -palvelusta
Toni Salminen
Kehitysinsinööri, partner
Puhelin +358 45 6764900