Blogi

Blogi → Mitä työntutkimus on?

Mitä työntutkimus on?

Mitä työntutkimus on?

Työn sujuvuutta ja työnteon tehokkuutta hahmotetaan edelleen pitkälti nopeuden kautta. Ei ole siis mikään ihme, että työntutkimus sanana tuo mieleen sekuntikellon kanssa päivystävän konsultin. Vaikka aika on edelleen tärkeä sujuvuuden mitta, työntutkimus pureutuu pintaa syvemmälle. Se on kokonaisvaltaista työolojen, työtapojen ja prosessien kehittämistä työntekijän työhyvinvoinnin ja työpaikan tuottavuuden parhaaksi.

Työtutkimuksen välineet

Välineenä voi olla niin kameroita, mittoja, simulaatioita, kuin haastattelujakin. Ihmisen toiminnan tutkiminen ja toimintatapojen ymmärtäminen on hienovaraista ja tarkkaa tutkimusta. Vastaus kysymykseen “Kuinka sujuva työvaihe on?” vaatii vastauksen myös mm. siihen, mitä vaihtoehtoja on, miksi nykyiseen malliin on päädytty ja toimivatko kaikki työntekijät tässä kohdin samalla tavalla. Työntutkimuksessa käytettävä menetelmä ja riittävä tarkkuustaso on arvioitava jokaista käyttötarkoitusta varten erikseen.

Kyllä minä työni osaan tehdä.

Taitava ammattilainen on aina oman työnsä asiantuntija, mutta olemme taipuvaisia uskomaan, että tiedostamme hyvin, mitä teemme ja miksi. Näin ei kuitenkaan aina ole – asioita tehdään mitä erikummallisimmin tavoin perustuen polkuriippuvuuteen, kiireestä johtuvan suunnitteluajan vähäisyyteen ja joskus jopa pelkoon siitä, että uutta ideaa ei hyväksytä.

Ulkoisten ärsykkeiden vaikutus työtehoon

Sokea piste oman työntehossa ei ole ihan pieni: jokainen työpäivämme sisältää tutkimusten mukaan noin 25 % suunnittelemattomia häiriöitä. Neljäsosa työpäivästä on siis reagointia ulkoisiin ärsykkeisiin suunnitellun sijaan.

Työntutkimus on systemaattinen kehittämismenetelmä, eli työkalu, jonka avulla työtehtävien ja -prosessien laatua, tehokkuutta ja kuormittavuutta tarkastellaan ja analysoidaan. Pienentämällä kuormittavuutta, esimerkiksi huonoa ergonomiaa tai väärää resursointia, saadaan lopputuloksena työhyvinvointia ja pienentyneitä kustannuksia. Maalaisjärjellä ajateltuna kerralla huolellisesti tehty vie luultavasti vähemmän aikaa, kuin asioiden korjaaminen ja uudet suoritteet, mutta tämä lainalaisuus ei tahdo pysyä mielissämme.

Kiireessä tehdään herkästi myös virheitä, joista seuraa hukkaa materiaaleissa, resursseissa tai vaikkapa energian käytössä.

Tehokas ja virtaviivainen prosessi on täten myös ympäristön kannalta paras mahdollinen ratkaisu työvaiheeseen.

Työntutkimuksen tarkoituksena on parantaa yritysten tuottavuutta sekä toiminnan tehokkuutta ja ekologusuutta ja sitä kautta kannattavuutta, kilpailukykyä ja työsuhteiden jatkuvuutta. Samalla tavoitteena on työympäristön, työolojen, työhyvinvoinnin ja työn sisällön kehittäminen.

Kehittämistoiminnan yhteydessä tulee toimia mielekkään, vaihtelevan ja kehittävän työn sisällön sekä tuottavuuden parantamiseksi. Näin luodaan työntekijälle mahdollisuus kehittyä työssään ja lisätä valmiuksiaan uusiin työtehtäviin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Toni Salminen

Kehitysinsinööri,
partner

+358 45 6764900
Toni Salminen