Blogi

Blogi → Yritysmuutto – budjetointi

Yritysmuutto – budjetointi

Toimitilojen muutto on yksi yrityksen tärkeimmistä vaiheista, ja siihen voi olla useita syitä, kuten tilantarpeen muutos, henkilöstön muutokset, logistiset muutokset tai kustannussäästöt. Muutto vaatii huolellista suunnittelua, aikataulutusta ja budjetointia varmistaakseen, että siirtyminen uusiin tiloihin sujuu tehokkaasti. Tässä blogissa keskitymme erityisesti tuotannon kehittämiseen ja sisälogistiikan optimointiin muuton yhteydessä.

Miksi muutto voi olla hyvä tilaisuus tuotannon kehittämiselle?

Muutto uusiin toimitiloihin tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tarkastella ja parantaa tuotantoprosessejaan samalla kun se huolehtii fyysisestä siirtymisestä. Tämä on erityisen tärkeää, koska tehokas tuotanto on usein yrityksen menestyksen perusta.

Sisälogistiikan kehittäminen muuton yhteydessä

Sisälogistiikka kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät materiaalien ja tavaroiden käsittelyyn ja siirtämiseen yrityksen sisällä. Muutto tarjoaa tilaisuuden arvioida ja parantaa sisälogistiikan prosesseja. Tämä voi sisältää seuraavia toimenpiteitä:

1. Varastoinnin optimointi: Uusissa tiloissa on mahdollisuus suunnitella varastointi entistä tehokkaammin. Voit harkita erilaisia varastointiratkaisuja, kuten hyllystöjen ja hyllyjärjestelmien parantamista.

2. Tavaroiden kuljetus: Miten tavarat liikkuvat tehtaalta varastoon ja päinvastoin? Uusissa tiloissa voit suunnitella optimaalisen reitin tavaroiden kuljetukselle, mikä voi säästää aikaa ja vähentää kustannuksia.

3. Automatisointi: Muutto voi olla oikea aika harkita automaation käyttöönottoa sisälogistiikassa. Esimerkiksi robotiikka ja automaattiset kuljetusjärjestelmät voivat tehostaa prosesseja merkittävästi.

4. Tietojärjestelmät: Uusiin tiloihin muuttaessa on hyvä tarkastella myös tietojärjestelmiä. Voisiko uusiin tiloihin ottaa käyttöön paremman varastonhallintajärjestelmän tai seurantatyökaluja, jotka auttavat seuraamaan ja optimoimaan prosesseja?

Budjetointi tuotannon kehittämisen näkökulmasta

Kun tarkastellaan budjetointia tuotannon kehittämisen näkökulmasta, on tärkeää ottaa huomioon, että nämä investoinnit voivat olla pitkäaikaisesti kannattavia. Esimerkiksi automatisoinnin kustannukset voivat olla aluksi korkeat, mutta ne voivat johtaa merkittäviin säästöihin ja tehostamiseen tuotannossa pitkällä aikavälillä. Prosessien ja menetelmien tutkimisella saavutetaan faktatieto nykyisestä toiminnasta ja voidaan tehdä takaisinmaksulaskelmia investointipäätösten tueksi.

Budjetointi voi auttaa arvioimaan ja suunnittelemaan näitä investointeja. Tärkeää on laskea sekä kustannukset että odotetut hyödyt. Lisäksi on syytä varautua mahdollisiin yllättäviin kustannuksiin, kuten teknisten ongelmien korjauksiin tai henkilöstön koulutukseen uusien järjestelmien käyttöönottamiseksi.

Tuotannon kehittämisen hyödyt muuton yhteydessä

Tuotannon kehittäminen uusissa tiloissa voi tarjota useita merkittäviä etuja:

1. Kustansussäästöt: Tehokkaammat prosessit voivat johtaa suurempiin kustannussäästöihin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi automatisoidut kuljetusjärjestelmät voivat vähentää työvoimakustannuksia.

2. Korkeampi tuottavuus: Parannetut prosessit voivat lisätä tuotantokapasiteettia ja nopeuttaa tuotantoa. Tämä voi auttaa vastaamaan kasvavaan kysyntään.

3. Laadun parantaminen: Tuotannon kehittäminen voi myös parantaa tuotteiden tai palveluiden laatua, mikä voi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.

4. Kestävyyden parantaminen: Tuotannon tehokkuuden lisääminen voi myös vähentää ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi vähemmän hukkaa tuottavat prosessit voivat vähentää jätteen määrää.

Toteutus ja seuranta

Kun tuotannon kehittämissuunnitelma on laadittu ja budjetoitu, sen toteutus on tärkeää. Tässä vaiheessa on huolehdittava siitä, että kaikki suunnitelmat pannaan täytäntöön ja että prosessit ja järjestelmät toimivat odotetusti.

Samalla on tärkeää seurata kehitystä ja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Tarvittaessa on tehtävä muutoksia ja korjauksia suunnitelmiin.

Johtopäätös

Toimitiloihin muutto on merkittävä askel yritykselle, ja se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää tuotantoa ja sisälogistiikkaa. Budjetointi on keskeinen osa muuttoprosessia ja sen avulla varmistetaan, että investoinnit tuotannon kehittämiseen tehdään harkiten ja tehokkaasti.

Tuotannon kehittäminen uusissa tiloissa voi tuoda mukanaan kustannussäästöjä, tuottavuuden kasvua, laadun parantumista ja kestävyyden parantamista. Kaikki nämä tekijät voivat edistää yrityksen menestystä pitkällä aikavälillä. Yritykselle muutto voi olla mahdollisuus, ei uhka, kun siihen suhtaudutaan strategisesti ja huolellisesti suunnitellen.

Mikä on Ziirto?

Ziirto on 2020 perustettu sisälogistiikan ja tuotannon kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Yleisin kysymys meille on ”myydäänkö jotain varastonhallintasoftaa?” Emme myy, koska osallistumme objektiivisina ja puolueettomina kumppanina ja asiantuntijana jatkuvasti erilaisiin kilpailutuksiin. Meiltä halutaan käytännönläheistä sisälogistiikan konsultointia, ja sitä myös toimitamme. Ziirron ydinporukan muodostaa tällä hetkellä noin kymmenen kehitysinsinööriä. Toimimme ympäri Suomea ja meillä on toimipisteet Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Tunnetuin palvelumme on Work Study 360® analyysi, joita teemme vuosittain kymmeniä. Caset-sivulta löydät useita case-esimerkkejä miten olemme kehittäneet eri yritysten sisälogistiikkaa. Asiakkainamme ovat tuotannon ja sisälogistiikan kehittämisestä ja sujuvoittamisesta kiinnostuneet PK-yritykset aina isoihin pörssiyhtiöihin. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Mika Eskola. Yrityksen omistus on sataprosenttisesti suomalainen.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Toni Salminen

Kehitysinsinööri,
partner

+358 45 6764900
Toni Salminen