Blogi

Blogi → Uuden tuotteen työajan tutkiminen

Uuden tuotteen työajan tutkiminen

Tämänkertainen kirjoitus on vähän eri aiheesta kuin tavallisesti, mutta liittyy kiinteästi Ziirron toimintafilosofiaan.  

Uuden tuotteen tuominen markkinoille on aina jännittävä tapahtuma. Tuotejulkaisuun liittyy valtavasti markkinoinnillista ja myynnillistä osaamista. Tämä kirjoitus keskittyy aiheisiin, joista itsekin ymmärrän jotain; tuotannollistaminen, omakustannehinta, tehokkuus

Uudella tuotteella (tässä yhteydessä tuote voi tarkoittaa fyysistä tavaraa tai palvelua, joka koostuu erilaisista työsuoritteista) pitää kaupantekoa varten olla tietenkin hinta. Hinta pitää olla kilpailukykyinen, että se kiinnostaa asiakkaita ja syntyy kauppoja. Lisäksi hinnan pitää olla riittävän korkea, että se kattaa valmistuskustannukset ja jättää mielellään vielä katetta.  

Toisissa tuotteissa omakustannehinnan suurin tekijä on raaka-aineiden hinta, jolloin tarkalla materiaalien vaatimusten määrittelyllä ja kilpailutuksella saavutetaan paras hintataso. Toisissa tuotteissa valmistustyö on suurin omakustannehinnan muuttuja. Molemmissa tapauksissa yrityksillä on useimmiten hyvä käsitys vallitsevasta hintatasosta. Samoja raaka-aineita on voitu käyttää aikaisemminkin muiden tuotteiden valmistamiseen ja työn hinta määräytyy työehtosopimusten pohjalta. Raaka-aineiden käyttö perustuu tuoterakenteeseen ja tarvittavat työtunnit perustuvat työvaiheiden määrään. Katetavoite tulee useimmiten annettuna yrityksen johdolta. 

Hyödynnä työvaiheiden simulointia

Uuden tuotteen valmistamiseen tarvittava työaika voi osoittautua hankalaksi arvioitavaksi. Arvion pohjana voi hyödyntää vastaavanlaisten aikaisempien tuotteiden valmistusaikoja tai samantyyppisten työvaiheiden keskimääräistä työaikaa. Lopullista valmistusaikaa ei kuitenkaan kannata lyödä lukkoon prototyypin valmistuksen perusteella. Varsinkaan kun näitä mallikappaleita ei useinkaan tehdä lopullisilla työpisteillä tai työkaluilla, saatikka lopullisista materiaaleista. Työntutkimus ja työvaiheiden simulointi voivat antaa uuden tuotteen työajan selvittämiseen parempia työkaluja. 

Työvaiheiden simulointia voi toteuttaa esimerkiksi hahmottelemalla suunnitellun työpisteen etäisyyksineen paperille. Paperilta voi mittailla työntekijän liikkumia välimatkoja raaka-aineita tai työkaluja noutaessa ja tätä kautta päästä kiinni työn vaatimaan aikaan. Työntutkimus on aina huomattavasti helpompi tehdä ja tulokset ovat luotettavampia, mikäli tuotteen fyysistä valmistusta päästään seuraamaan. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan hyödyntää työohjeita tai muita työnkuvauksia ja tehdä niiden pohjalta esimerkiksi liikesarja-analyysiä, että ymmärretään, kuinka paljon työaikaa tuotteen valmistamiseen tarvitaan. 

Työmäärän arviointi on myös hyvä tilaisuus etsiä kehityskohteita esimerkiksi työpistesuunnittelusta tai käytettävien materiaalien ja työkalujen sijoittelusta. Usein käytetyt työkalut ja materiaalit pitää sijoittaa mahdollisimman lähelle työpistettä, ettei niiden etsimiseen ja noutamiseen kuluteta turhaa työaikaa. Asennuksia suunniteltaessa kannattaa suosia visuaalisia tarkastuksia, jotka estävät väärän komponentin käyttämisen väärässä paikassa tai väärän kokoonpanojärjestyksen. Ensimmäisten kappaleiden valmistusaikaa tarkastellessa pitää huomioida, ettei työntekijöillä voi vielä olla asiaankuuluvaa harjaantumista juuri tämän tuotteen valmistamiseen. Tästä syystä työaikaa kuluu tavallista enemmän esimerkiksi ohjeiden lukemiseen, työvaiheiden järjestyksen tarkastamiseen ja oikeiden materiaalien tunnistamiseen. 

Jaa tietoa omakustannehinnasta

Työaikojen selvittämisen jälkeen on helpompi arvioida vaiheaikoja ja tuotantokapasiteetteja ja tehdä resurssointia. Tämä tieto on tärkeää omakustannehinnan ymmärtämisen kannalta ja tietoa pitää muistaa jakaa myös markkinoinnille ja myynnille uuden tuotteen mahdollisimman oikeaa hinnoittelua varten. Vääriin oletuksiin perustuvan omakustannehinnan pohjalta uusi tuote voidaan ylihinnoitella, jolloin se ei välttämättä ole asiakkaiden mielestä houkutteleva. Tai uusi tuote saatetaan alihinnoitella, mikä taas pahimmillaan johtaa siihen, että jokaista myytyä tuotetta kohden tehdään tappiota. 

Me Ziirrolla autamme niin vasta lanseerattujen kuin pidempään valmistettujen tuotteiden valmistusprosessien työntutkimuksessa. Pyrimme kaikissa projekteissamme tunnistamaan ja toteuttamaan kehityskohteet niin valmistustyössä kuin materiaalivirroissakin.

Mikä on Ziirto?

Ziirto on 2020 perustettu sisälogistiikan ja tuotannon kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Yleisin kysymys meille on ”myydäänkö jotain varastonhallintasoftaa?” Emme myy, koska osallistumme objektiivisina ja puolueettomina kumppanina ja asiantuntijana jatkuvasti erilaisiin kilpailutuksiin. Meiltä halutaan käytännönläheistä sisälogistiikan konsultointia, ja sitä myös toimitamme. Ziirron ydinporukan muodostaa tällä hetkellä noin kymmenen kehitysinsinööriä. Toimimme ympäri Suomea ja meillä on toimipisteet Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Tunnetuin palvelumme on Work Study 360® analyysi, joita teemme vuosittain kymmeniä. Caset-sivulta löydät useita case-esimerkkejä miten olemme kehittäneet eri yritysten sisälogistiikkaa. Asiakkainamme ovat tuotannon ja sisälogistiikan kehittämisestä ja sujuvoittamisesta kiinnostuneet PK-yritykset aina isoihin pörssiyhtiöihin. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Mika Eskola. Yrityksen omistus on sataprosenttisesti suomalainen.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Matti Pitkäranta

Kehitysinsinööri,
partner

+358 50 4388944
Matti Pitkäranta