Blogi

Blogi → 1 sekunnin merkitys logistiikassa

1 sekunnin merkitys logistiikassa

Sisälogistiikassa pienistä puroista syntyy suuri joki

Tämä vanha sanonta sopii hyvin myös tuotannon ja sisälogistiikan teemaan. Kun me Ziirrolla puhumme sisälogistiikasta, tarkoitamme kaikkia materiaalivirtoja kiinteistön rajojen sisäpuolella. Pienien asioiden kehittämisellä saavutetaan suuria läpimenon parannuksia. Ihmisiä unohtamatta, työn mielekkyyttä kehittäen. Tämä tähtää parempaan tuottavuuteen ja kannattavuuteen. 

Kun toistojen määrä kasvaa, sisälogistiikassa 1 sekunnin sujuvoittamisella on suuri merkitys vuositasolla. Meidän Ziirron kehitysinsinöörien tekemien kehityshankkeiden pohjalta voimme tehdä top 5 listan yleisimmistä kehityskohteista. Nämä kehityskohteet pätevät niin tuotantoon kuin sisälogistiikkaan. 

TOP 5 kehityskohteet 

  1. Puutteelliset prosessit ja ohjeet 
  2. Näin on aina tehty -asenne 
  3. Analytiikan puute 
  4. Järjestelmien aiheuttamat viiveet ja ylimääräiset painallukset 
  5. Tasapäistetty työergonomia 

Prosessit mielletään monessa organisaatiossa myrkyksi tai kankeaksi tavaksi tehdä asioita. Tästä syystä yleensä oiotaan tai tehdään niin kun on aina tehty. Tämä kielii osaltaan joko puutteellisista määrittelyistä tai liian tarkoista prosesseista. Myöskään prosessien määrittelyyn ei ole riittävästi osallistettu prosesseissa toimivia ihmisiä. Prosessien ohella puutteelliset työohjeet hidastavat tekemistä tai vaativat uusien ihmisten perehdyttämiseltä kohtuuttomasti aikaa. 

Lähes jokaisessa kehitysprojektissa esiin nousevat myös WMS, MES tai ERP järjestelmät. Valitettavan usein nämä nousevat esiin negatiivisessa merkityksessä. Suurin osa järjestelmän pullonkauloista juontaa juurensa puutteellisesta määrittelystä ennen järjestelmän hankintaa. Huonon tuottavuuden lisäksi järjestelmien pullonkaulat aiheuttavat turhautumista henkilöstössä. Jos ihmisen pitää tehdä tyhmiä asioita järjestelmien takia vaikuttaa se jokapäiväiseen tyytyväisyyteen. Järjestelmistä puhuttaessa on syytä nostaa esiin myös niiden keskinäinen integroituminen. Siinä huomaamme paljon puutteita, jotka johtavat hyvin usein turhan työn tekemiseen. 

Tasapäistetty työergonomia on suurin syy heikkoon työtyytyväisyyteen tuotannossa ja sisälogistiikassa. Tällä tarkoitan esimerkiksi työpisteiden säädettävyyden puutteita. Ihmisten pituusero yhdellä työpisteellä on helposti 30 senttimetriä. Kun työvuoron aikana tehdään satoja tai tuhansia toistoja väärällä korkeudella olevalta tasolta tai pöydältä, vaikuttaa se työn sujuvuuteen ja työhyvinvointiin. Tyypillisimpiä paikkoja, jossa tämä tulee esiin, on varaston pakkauspisteet tai tuotannon solut. 

Näin on aina tehty -asennetta tapaamme varsin usein. Meidän kehitysinsinöörimme tekevät kehitysprojekteja aina asiakkaan lattiatasolla vuorovaikuttamalla asiakkaan henkilökunnan kanssa. Näissä keskusteluissa tavoitteemme on oivalluttaa ihmiset miettimään asioita uudella tavalla ja pyrimme aina istuttamaan sisäisen kehitysinsinöörin ainakin muutamaan ihmiseen. Silloin tällöin tapaamme tätä asennetta myös niin, ettei johto ole ottanut kuuleviin korviinsa henkilöstön kehitysideoita. Kun näin on jatkunut pidemmän aikaa, ei kukaan viitsi ehdottaa mitään uutta. 

Yhteenvetona palaan otsikkoon. Kun pieniä asioita kumuloituu sisälogistiikan eri prosesseissa ja siihen yhdistetään volyymi, tuhlataan turhaan ja luodaan tyytymättömyyttä. Nämä pienet asiat selviävät tutkimalla prosessit ja menetelmät. Tutkitun tiedon pohjalta voidaan kehittää ja saadaan mittari kehittämisestä saatavalle hyödylle. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.