Blogi

Blogi → Enemmän hyötyä ERP ja WMS järjestelmistä

Enemmän hyötyä ERP ja WMS järjestelmistä

Tänä päivänä lähes kaikki varastointia tekevät yritykset käyttävät joko erillistä varastonhallintajärjestelmää (WMS), toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) tai molempia. Näiden järjestelmien on tarkoitus auttaa yritystä parantamaan ja tehostamaan omaan toimintaansa päivittäin. Automaattisesti kyseisistä järjestelmistä ei ole suurta apua, mikäli niitä ei ole määritelty tukemaan yrityksen tarpeita, ennen niiden käyttöönottoa: prosesseja, toimintatapoja ja kokonaisuutta.


Me Ziirrossa olemme objektiivinen kumppani, emme näiden järjestelmien toimittaja. Omassa työssämme asiakkaillamme törmäämme kyseisiin asioihin päivittäin. Valitettavan usein WMS tai ERP järjestelmät ovat vajaakäytössä ja aika nopeasti huomataan, että käyttöönotto tai prosessien määritys on jäänyt vaillinaiseksi tai kokonaan tekemättä. Joskus nämä järjestelmät ovat jääneet liian irralliseksi koko logistisesta ketjusta eikä kokonaisuutta näiden osalta nähdä kunnolla.


Me Ziirrossa tuomme oman osaamisemme järjestelmien määrittelyn ja kilpailuttamisen tueksi. Teemme asiakkaalle kartoituksen ja analyysin logistiikan nykytilasta. Analyysiin voi kuulua myös nykyisten järjestelmien kartoitus niin ERP:n kuin myös WMS:n osalta. Jos yrityksellä on projektiluonteista toimintaa, voimme myös käydä läpi olemassa oleva projektinhallinta (PSA) järjestelmää tai kartoittaa sopivan järjestelmän yrityksen tarpeisiin. Pullonkaulat ja hukka pitäisi saada näiden järjestelmien kautta vähäisemmäksi eikä pahimmillaan vaikeuttaa jotain työprosessia yrityksen sisällä. Työn mielekkyys lisääntyy oikein määritellyn järjestelmän avulla ja päästään parempaan tuottavuuteen.

Toiminnanohjausjärjestelmät ja automaatio eivät saa olla itseisarvo, joilla parannetaan helposti omaa toimintaa. Nämä järjestelmät ovat osa logististen ja tuotannon prosessien kokonaisuutta ja ilman niiden syvällistä läpikäyntiä ja ymmärtämistä ne jäävät pahimmillaan täysin erillisiksi järjestelmiksi. Me voimme olla apuna kartoittamassa uutta järjestelmää tai vahvistamassa jo tehtyä päätöstä.

Uuden järjestelmän hankinnan käytön tai olemassa olevan järjestelmän pullonkaulat:

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.