Blogi

Blogi → Mitä on sisälogistiikka ja sen kehittäminen?

Mitä on sisälogistiikka ja sen kehittäminen?

Sisälogistiikka tarkoittaa kaikkea varastossa, terminaalissa, tehdas- ja teollisuusalueella tai muussa vastaavassa yksikössä tapahtuvaa tavara- ja informaatiovirtojen hallinnoimista. Hyvin johdettu ja toimiva sisälogistiikka on avainasemassa koko toimitusketjun tehokkuuden, kannattavuuden, toimitusvarmuuden ja hiilineutraaliuden näkökulmasta.

Sisälogistiikan osa-alueet

Sisälogistiikka muodostuu useista osa-alueista. Osana sisälogistiikkaa ovat ihmiset, automaatio, robotiikka sekä tänä päivänä erilaiset kriittiset datavirrat ja tietojärjestelmät. Sisälogistiikka voi muodostua yksittäisen henkilön pienestä varastosta aina kymmenien tuhansien ihmisten muodostamiin suuriin logistiikkakeskuksiin.

Hyvin suunniteltu sisälogistiikka toimii prosessin omaisesti. Tällaisessa kokonaisuudessa jokainen yksittäinen henkilö osana sisälogistiikkaa tietää oman paikkansa ja tehtävänsä prosessissa. Parhaimmillaan jokaiselle prosessin osa-alueelle on tehty;

 1. kuvaus,
 2. kirjalliset tai videomuotoiset työohjeet ja
 3. tiedossa on standardi aika, joka tekemiseen kuluu.

Sisälogistiikan perusprosessit

Lähes kaikissa sisälogistiikan yksiköissä, koosta riippumatta perusprosessit ovat samoja:

 1. saapuva tavara
 2. tavaran hyllytys
 3. tavaran keräily
 4. tavaran pakkaus sekä
 5. lähettämö

Lisäksi prosessiin voi kuulua erilaisia lisäarvoja tuottavia palveluita. Näitä ovat erilaiset lajitelmat, painatukset, merkkaukset jne. Useasti myös asiakaskokemuksen kannalta kriittiset reklamaatio ja palautukset ovat osana sisälogistiikkaa.

Sisälogistiikan kehittäminen

Sisälogistiikan kehittäminenkin lähtee perusasioista; kuvataan ja kirjoitetaan perusprosessit auki ja ryhdytään toimimaan hyväksi havaitulla mallilla. Kun perusasiat on saatettu hyvälle tasolle, on aika viedä kehitystyö askeleen verran pidemmälle: prosessien välille. Usein havaitaan, että sisälogistiikassa perusprosessien välit sisältävät usein yllättävän paljon tekemistä. Tämä työ jää usein mittaamatta. Havainto on sisälogistiikasta vastuussa olevalle hyödyllinen. Kokemuksemme mukaan ilman mittaamista, tekemisen kehittäminen on käytännössä mahdotonta. Lentokoneitakaan ei saa lentää mutulla, niitä lennetään mittariston (ts. datan) avulla. Ilman hyviä mittareita sisälogistiikka on helposti tehoton ja hidas. Mittaamisen avulla kehitystyö keskittyy sinne, missä siitä on suurin hyöty.

Prosessien väliset ajat voidaan laskea hukaksi. Esimerkiksi millainen matka, liike, on vastaanotosta halutulle varastohyllyn paikalle. Vähäiseltä tuntuva viiden metrin matka on vuositasolla kiireisessä varastossa helposti kilometri. Turha liike on turha kulu. Ja tämä on hukkaa. Siksi me Ziirrolla, no ziirtelemme asioita parempiin ja tuottavampiin paikkoihin. Eli poistamme hukkaa. Lue case Suunto tai Leipomo Rosten täältä.
Ziirtelyn, eli liikkeen lisäksi sisälogistiikassa muita ylimääräisiä hukan aiheuttajia ovat

 1. ylituotanto,
 2. hyödyntämätön potentiaali
 3. yliprosessointi
 4. varastointi
 5. kuljetusten käsittely
 6. vikojen korjaus sekä
 7. odotus.

Joku, tai jotkut noista maksavat tänäkin päivänä yrityksille miljoonia tehottomana sisälogistiikkana. Siihen tarpeeseen Ziirto on perustettu: auttamaan sisälogistiikan arvon tuottamisessa.

Sisälogistiikka arvon tuottajana

Kun keskustelemme sisälogistiikassa työskentelevien ihmisten kanssa, kuulemme liian usein, että heidän tekemänsä työ ei tuota lisäarvoa yritykselle. Mutta kuka sitten hoitaa, että varastossa on myytävää tavaraa ja että asiakas saa tilaamansa tuotteet sovitusti? Sisälogistiikka on mitä suuremmissa määrin monen yrityksen ydinprosessi. Sen kehittämiseen ja mittaamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Jo pienillä yksittäisillä kehityskohteilla on iso merkitys. Ja merkitys vain korostuu voluumin kasvaessa.

Milloin kehitit sisälogistiikkaa?

Olemme jatkuvasti Ziirrolla tekemisissä yrityksissä, joilla saattaa olla varastossa nimikkeitä kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia. Nimike määrä on merkittävä tekijä, mutta seuraava kysymys kuuluukin: hukan kautta tarkasteltuna ovatko tavarat oikeissa paikoissa? Usein yhdistävä tekijä parhailla yrityksillä on jatkuva kehittäminen, ts. kehitys ei lopu koskaan. Hyvin tyypillisesti sisälogistiikan osalta kuulee “käynnissä on nyt kaksi kehitysprojektia, toinen on puolivälissä ja toinen alkoi viime kuussa” -tyyppisiä lausahduksia.

Siksi onkin hyödyllistä kysyä oman sisälogistiikan osalta;

 1. Miten me olemme kehittäneet sisälogistiikan tehokkuutta tällä ja viime viikolla?
 2. Miten toiminta on kehittynyt tänä vuonna?

Jos pystyt heti vastaamaan selkeästi noihin kysymyksiin, kuulut Gaussin käyrän parempaan reunaan. Onnittelut siitä. Mutta jos vastauksesi ei tyydytä, voisi olla aika ottaa meihin yhteyttä.
Liian usein sisäpiirissä sokeudutaan omalle tekemiselle eikä nähdä metsää puilta. Välillä on hyvä pysähtyä tai vaikka ottaa ulkopuolinen objektiivinen logistiikan ammattilainen avuksi kehittämiseen!

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.