Blogi

Blogi → Miten sinä mittaat logistiikan tehokkuutta?

Miten sinä mittaat logistiikan tehokkuutta?

Onko 10 000 kappaletta paljon? Autoliikkeelle on, apteekille ei ole.

Onko 1 000 kiloa paljon? Pesulalle on, sorafirmalle ei ole.

Onko 100 tilausta paljon? Talopakettitoimittajalle on, pikaruokaravintolalle ei ole.

Onko 10 rekkaa paljon? Grillillä kyllä, satamassa ei niinkään.


Lukumäärät kertovat loppujen lopuksi aika vähän toiminnan laajuudesta, saati tehokkuudesta. Eivätkä lukumäärät ole yritysten tai prosessien välillä keskenään lainkaan vertailukelpoisia. Tehokkuuden mittaamiseen tarvitaan yleensä monimutkaisempaa laskentaa.

Hyviä tehokkuuden mittareita?

Hyviä mittareita kaikki. Kertovat yleisellä tasolla toiminnan tehokkuudesta ja laadukkuudesta. Mutta mikään näistä mittareista ei kerro yksittäisen työntekijän onnistumisesta tai tavoitteissa pysymisestä.

Mikäli työntekijälle halutaan asettaa määrällisiä tavoitteita, pitää ensin ymmärtää kuinka kauan aikaa työtehtävien suorittamiseen kuluu aikaa. Kun tehtäväkohtainen vakioitu työaika on selvitetty, voidaan varmuudella sanoa pitääkö työntekijältä odottaa esimerkiksi 4 kpl / työvuoro vai 100 kpl / tunti. On kyse sitten valmistusmäärästä tai keruurivistä tai blogikirjoituksesta. P=w/t.


Määrälliset tavoitteet mahdollistavat tehokkuuden seurannan ja toimivat hyvänä perustana esimerkiksi tuotantopalkkioille. Tällöin on erityisen tärkeää, että tavoitteet on määritelty oikealle tasolle. Tiukkakin tavoite on oltava saavutettavissa hyvällä suorittamisella.


Tehtäväkohtaisten työaikojen tutkimiseen on monia eri tapoja. Historiasta voidaan selvittää viimeisen viikon aikana valmistuneiden töiden kestojen keskiarvo (olettaen että tällaista dataa on saatavilla). Tai voidaan kysyä työntekijältä tai työnjohtajalta, kuinka kauan heidän mielestään työhön kuluu aikaa. Tai työ voidaan kellottaa, tai siitä voidaan tehdä liikesarja-analyysi.

Monimutkainen mittaaminen edellyttää usein tietojärjestelmää tiedon keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn. Muuten mittaamisen toteuttamisesta voi tulla liian työlästä. Hyvistäkään mittareista ei ole paljoakaan hyötyä, jos kukaan ei ehdi niitä laskea.

Onneksi monissa toiminnanohjausjärjestelmissä on valmiita mittausominaisuuksia tai ainakin mahdollista rakentaa rajapinnat powerBI:hin tai vastaavaan.

Oletko aloittamassa logistiikan tai tuotannon tehokkuuden mittaamista?

Etkö ole täysin tyytyväinen nykyisiin mittareihisi? Mieti vielä tarkkaan, ettet päädy mittaamaan sellaisia asioita, jotka eivät loppujen lopuksi ole mielenkiintoisia. Jos haluat ulkopuolisen näkemyksen logistiikan ammattilaiselta, niin seuraava Ziirtosi on ottaa yhteyttä meihin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Matti Pitkäranta

Kehitysinsinööri,
partner

+358 50 4388944
Matti Pitkäranta