Blogi

Blogi → Onnistunut työntutkimus ja tehtäväanalytiikka

Onnistunut työntutkimus ja tehtäväanalytiikka

Työntutkimus ja tehtäväanalytiikka – kun aika on rahaa 

Tiedätkö, kuinka paljon aikaa yrityksissä kuluu erilaisiin työvaiheisiin ja prosesseihin tai paljonko niihin tulisi varata aikaa? Entä tiedätkö, mitä eri vaiheissa tapahtuu? Työntutkimuksella ja tehtäväanalytiikalla saadaan arvokas vastaus kysymykseen mitä kannattaisi tehdä toisin. 

Mitä on työntutkimus? 

Mitä sitten on työntutkimus? Työntutkimus on työkalu tuottavuuden kehittämiseen. Työntutkimus sisältää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joiden avulla on tarkoitus parantaa tuottavuutta. Prosessien läpimenoa ja työnteon tehokkuutta mitataan ikävä kyllä edelleen pitkälti nopeuden ja tehokkuuden kautta. Ei ole siis mikään ihme, että työntutkimus sanana tuo usein mieleen sekuntikellon kanssa päivystävän konsultin. Vaikka suoritteeseen kuluva aika on edelleen tärkeä tehokkuuden mittari, tehtäväanalytiikka pureutuu pintaa syvemmälle. Siksi olemme Ziirrolla kehittäneet ja hyödyntäneet kehitysprojekteissa modernimpaa tehtäväanalytiikkaa. Hyvä vertaus työntutkimuksen ja tehtäväanalytiikan välillä on, että tehtäväanalytiikka jatkaa siitä, mihin työntutkimus loppuu.  

Työntutkimuksesta tehtäväanalytiikkaan 

Tehtäväanalytiikka on kokonaisvaltaista työolojen, työtapojen ja prosessien kehittämistä työntekijän työhyvinvoinnin ja työpaikan tuottavuuden parhaaksi. Me Ziirrolla emme kellota prosesseja, emmekä tee pelkästään työajan mittauksia. Tehtäväanalytiikka ottaa kantaa moneen muuhunkin asiaan, ei pelkästään työaikojen mittaukseen. Eroa voisi verrata auton kehittämiseen: työntutkimus tarkastelee vain renkaita ja niiden pitoa alustaan,  tehtäväanalytiikka tarkastelee samalla moottoria, kuskia, ja ympäristöä kokonaisuutena missä ajetaan. Molemmat ovat optimointia, eri tasoilta tarkasteltuna.  

Osana logistiikan kehittämistä tehtäväanalytiikka (Ziirrolla) sisältää:  

Huomioimme siis kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen päivittäiseen tekemiseen. Myös päivittäisen johtamisen vaikutus työpäivän aikana huomioidaan. Ehkä juuri tästä syystä löydöksemme ja tuloksemme ovat olleet rehellisesti sanottuna erittäin hyödyllisiä. 

Tehtäväanalytiikka on systemaattinen ja kokonaisvaltainen kehittämismenetelmä, jonka avulla työtehtävien ja -prosessien laatua, tehokkuutta ja kuormittavuutta tarkastellaan ja analysoidaan. Pienentämällä kuormittavuutta, esimerkiksi huonoa ergonomiaa tai väärää resursointia, saadaan lopputuloksena työhyvinvointia ja pienentyneitä kustannuksia. Tehtäväanalytiikka on myös erittäin hyvä ja tarkka työkalu prosessien uudelleen suunnittelussa. Tutkimuksen tulosten perusteella uuden suunnittelussa voidaan taklata vanhat toimimattomat käytänteet ja tuoda läpinäkyvyyttä esimerkiksi päivittäisjohtamiseen. 

Tutkimusvälineinä voi olla niin kameroita, mittoja, simulaatioita, kuin haastattelujakin. Ihmisen toiminnan tutkiminen ja toimintatapojen ymmärtäminen on hienovaraista ja tarkkaa tutkimusta. Tehtäväanalytiikan tarkoituksena on parantaa yritysten tuottavuutta sekä toiminnan tehokkuutta ja ekologisuutta ja sitä kautta kannattavuutta, kilpailukykyä ja työsuhteiden jatkuvuutta. Samalla tavoitteena on työympäristön, työolojen, työhyvinvoinnin ja työn sisällön kehittäminen. 

Tehtäväanalyyttisin kesäterveisin, 

Toni

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Toni Salminen

Kehitysinsinööri,
partner

+358 45 6764900
Toni Salminen