Blogi

Blogi → Tuotannon ja logistiikan tyhmät siirrot

Tuotannon ja logistiikan tyhmät siirrot

Tuotannossa ja logistiikassa usein tekeminen näyttää ja tuntuukin varsin tehokkaalta, kun on jatkuvaa liikettä ja ”pöhinää”. Tarkemmin ja objektiivisesti tarkastellessa huomaakin, että tuotteita, laatikoita tai lavoja täytyykin vähän väliä siirtää hieman, jotta niihin pääsee kunnolla käsiksi.

VARASTON TUOTTAVUUS

Useimmiten ylimääräinen siirtely johtuu tilanpuutteesta. Kun tavaran käsittelyalueella ei ole tilaa temmeltää, tavarat täytyy sijoitella ahtaasti vieri viereen. Reunimmaisiinkin käsiksi pääsy edellyttää hieman tilan raivaamista, mutta Murphyn lain mukaisesti alueen keskellä ovat tietysti ne tuotteet mitä ensimmäisenä kaivataan. Niiden esiin raivaamisessa voi jäädä huomioimatta, että käsittelyerät pysyisivät keskenään samalla alueella. Siksi nekin, jotka aiemmin olivat helposti saatavilla, täytyy myöhemmin paikallistaa ja todennäköisesti siirtää takaisin lähelle toisiaan. 

Varaston tuottavuuden kannalta hyödyttömiä siirtoja syntyy myös tuotteiden huonon sijoittelun takia. Liikkumattomien tuotteiden vallatessa kuormalavahyllystön parhaat alapaikat, usein tarvittavat tuotteet joudutaan nostelemaan yläorsille ja sieltä taas alas aina kun niitä tarvitaan.  

Jos tuotteita täytyy viedä paikasta toiseen erikseen, vaikka paikkojen välillä on muutenkin liikennettä, voidaan myös puhua melko tyhmistä siirroista. Vanha sananlasku tarjoaa erinomaisen tehostusvinkin; ’vie mennessäs ja tuo tullessas’. 

Luonnollisesti myös väärien tuotteiden käsittelyt, siirrot ja palauttamiset takaisin oikeille paikoilleen ovat hukkaa. Vastaanotto- tai keräilyvirheestä johtuen ensin siirretään tuotteita paikasta toiseen, toivottavasti jossain kohtaa huomataan virhe ja sitten tuotteita siirrellään takaisin.  

Joutavaan siirtelyyn haaskattu aika on ihan yhtä kallista kuin tuottavaan työhönkin käytetty aika. Lisäksi jokainen tuotteen käsittelykerta lisää sen vaurioitumisen riskiä ja ahtaissa väleissä liikkuminen heikentää työturvallisuutta. Siirtely, joka ei kuulu prosessiin, hidastaa työtä ja yleensä samalla lisää tarvetta etsiä siirreltyjen tuotteita. Ennen kaikkea turha työ turhauttaa, mikä näkyy työilmapiirissä sekä työn tehokkuudessa ja laadussa.  

Miten varaston tuottavuutta voisi parantaa?

Työntutkimuksella on hyödyllistä selvittää mitä työvaiheissa ihan oikeasti tehdään. Se tarjoaa oivan keinon tunnistaa kaikki niin tarpeelliset kuin tarpeettomatkin vaiheet, siirrot sekä niihin kuluvat ajat. Varastoanalyysillä tunnistetaan ovatko tuotteet tarkoituksenmukaisilla paikoilla niiden kierron tai muiden ominaisuuksiensa perustella. Analyyttisellä tarkastelulla ja ulkopuolisen silmin havainnoimalla yleensä nousee esiin asioita, joita on vaikea arjen puurtamisessa huomata. Tutkimisen jälkeen on helpompi tunnistaa syyt niin tarpeettomiin siirtoihin kuin muihinkin tuottamattomiin asioihin ja löytää keinot niistä eroon pääsemiseksi. Me Ziirrolla tutkimme, havainnoimme ja analysoimme faktat. Niiden perusteella jalostamme asiakkaillemme kehitysehdotukset, joilla voi tehostaa tekemistä, parantaa laatua ja keskittyä fiksuihin siirtoihin.  

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Jukka Vuorenmäki

Kehitysinsinööri

+358 50 366 9327
Jukka Vuorenmäki