Blogi

Blogi → Logistiikka, se pakollinen paha?

Logistiikka, se pakollinen paha?

Monelle yritykselle logistiikka on pakollinen paha, joka mahdollistaa ydinliiketoiminnan tekemisen. Logistiikka on kuitenkin erittäin tärkeä osa kokonaisprosessia, jotta myynti pystyy tekemään oman työnsä ensiluokkaisesti tai tuotannolla olisi merkitystä.

Logistiikan prosesseja ja menetelmiä voidaan kehittää yksinkertaisin keinoin. Aina ei vaadita uutta järjestelmää tai automaatiota. Etenkin, jos logistiikassa läpivirtaavat määrät ovat suuret, saadaan pienilläkin kehityskohteilla aikaan suuri vaikutus. Logistiikka liittyy myös hyvin läheisesti tuotantoon. Raaka-aineiden materiaalivirrat ovat keskeisessä roolissa onnistuneen ja tehokkaan tuotannon toteutumiseksi. Niin ikään valmiiden tuotteiden siirtyminen tuotannosta varastoon tai lähettämöön.


Meidän tekemissä kehitysprojekteissa toistuu muutamia yhtäläisyyksiä. Yksi näistä on moniasiakaskeräily. Monessa varastossa kerätään asiakaskohtaisesti, kun mielekkyyttä ja tehoa prosessiin saataisiin toteuttamalla moniasiakaskeräily. Näin toimimalla säästetään ajassa ja matkassa.


Toinen asia, joka toistuu, on työpisteiden ergonomia ja pakkaustarvikkeiden sijoittelu. Pienellä kehittämisellä pystytään luomaan mielekkäämpi työympäristö ja parantamaan läpimenoa.

Kaiken kehittämisen pohja on kuitenkin tieto nykytilasta, prosesseista ja prosessien työajoista. Kun nämä ovat tiedossa kaivetaan esiin mahdolliset pullonkaulat, kehitetään niitä ja saadaan hyödyt konkretisoitua

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.