Blogi

Blogi → Välilliset vaikutukset logistiikassa

Välilliset vaikutukset logistiikassa

Yleensä on melko helppo tunnistaa asioiden tai muutosten suora vaikutus. Kun muutat tätä, niin tuollakin tapahtuu muutos. Tällaiseen suoraan vaikutukseen yleensä pyritäänkin. Sen lisäksi on lähes aina myös epäsuoria vaikutuksia. Eikä pelkästään yhteen vaan useampiin asioihin. Pienellä muutoksella saattaa olla lopulta huomattaviakin vaikutuksia ja joltain osin yllättäviinkin asioihin. Muutos voi myös mahdollistaa jonkin toisen asian tapahtumisen.  

Eri asiayhteyksissä tällaista sanotaan välilliseksi tai epäsuoraksi vaikutukseksi. Jonkin asian isompaa ja kasautuvaa vaikutusta muihin siihen liittyviin asioihin taas kutsutaan kerrannaisvaikutukseksi tai lumipalloefektiksi. Tunnettu termi on myös perhosvaikutus. Logistiikkaan soveltaen voidaan kysyä: ”Voiko perhosen siivenisku Brasiliassa aiheuttaa Amazonin jakelukeskuksen jumittamisen Euroopassa?” 

Yhtä kaikki, kyse on tietyssä asiassa tapahtuvan muutoksen isommasta tai pienemmästä vaikutuksesta toiseen. Logistiikkaa kehitettäessä voidaan innoissaan parantaa yhtä asiaa, mutta se voikin aiheuttaa prosessin myöhempään vaiheeseen huomattavasti harmia. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta kokonaisuus ei tullutkaan paremmaksi, vaan meni jopa heikompaan suuntaan. Näin tuli kokonaisuuden optimoinnin sijasta vain osaoptimoitua ja sekin negatiivisin tuloksin.

Esimerkkejä välillisistä vaikutuksista

Muutama käytännön esimerkki välillisistä vaikutuksista logistiikassa:  

Miten sitten tunnistaa välilliset vaikutukset ja hallita niitä? Ensinnäkin ulkopuolisen silmin asiat näkee eri tavalla kuin samoja arjen asioita päivästä toiseen pyörittäessä. Kannattaa ottaa ainakin hetkeksi etäisyyttä tai pyytää ulkopuolisen näkemystä, ajatella objektiivisesti ja tarkastella asioita systemaattisesti. Aina parempi, jos tätä tarkastelua pystyy tekemään useampi kuin yksi henkilö, niin saadaan monipuolisempia havaintoja ja näkemyksiä.  

Jossain määrin muutosta voi ja kannattaakin vaan kokeilla käytännössä ja tarkastella sen vaikutuksia. Yhtä asiaa kerrallaan muuttamalla katsotaan mitä vaikutuksia sillä oikeasti oli. Kokeilusta on yleensä helppo palata lähtötilanteeseen, jos vaikutus ei ollutkaan haluttu.  

Yksittäisen muutoksen vaikutuksia arvioidessa on objektiivisuuden lisäksi tärkeää realistinen asenne. Johtuiko vaikutus juuri siitä tarkoituksella tehdystä muutoksesta vai muuttuiko jokin muu asia samaan aikaan? Mikä oli sattuman osuus? Lisäksi ihmisen ajattelussa tuppaa olemaan kaikenlaisia vinoumia. Niiden myötä havainnot ja niiden merkittävyys tahtovat painottua ennakko-odotusten suuntaan, vaikka objektiivisesti tarkasteltuna sellaiseen päätelmään ei löydy perusteita. Saattaa käydä niinkin, että seuraus on juuri se mitä haluttiin, mutta siihen johtikin eri syy kuin tarkoituksella tehty muutos. Esimerkiksi keräilyn virheet vähenevät jo sillä, että asiaan kiinnitetään normaalia enemmän huomiota. Kokeilun vuoksi muutetulla keräilypäätteen fontilla ei välttämättä ollutkaan laatuun ratkaisevaa vaikutusta. 

Muutosten vaikutusten tutkimisessakin toiminnan nykytilan tunnistaminen ja vakiointi auttavat. Ensinnäkin kehittäminen on tosi vaikeaa, jos lähtötilanteesta ei ole selkeää käsitystä. Toisekseen sovittuun ja yhteisesti noudatettavaan toimintatapaan tehtävän muutoksen vaikutus on huomattavasti helpommin tunnistettavissa kuin tilanteessa, jossa kukin taaplaa omalla tavallaan. Ziirron kehitysprojekteissa pyrimme tunnistamaan asioiden kaikki vaikutukset sekä laskemaan, simuloimaan tai arvioimaan niiden rahallisen arvon kehityspäätösten perusteeksi. Suuntaamalla kehitystoimenpiteet ongelman juurisyyhyn, saavutetaan suhteellisesti pienimmällä panostuksella eniten positiivisia vaikutuksia.

Mikä on Ziirto?

Ziirto on 2020 perustettu sisälogistiikan ja tuotannon kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Yleisin kysymys meille on ”myydäänkö jotain varastonhallintasoftaa?” Emme myy, koska osallistumme objektiivisina ja puolueettomina kumppanina ja asiantuntijana jatkuvasti erilaisiin kilpailutuksiin. Meiltä halutaan käytännönläheistä sisälogistiikan konsultointia, ja sitä myös toimitamme. Ziirron ydinporukan muodostaa tällä hetkellä noin kymmenen kehitysinsinööriä. Toimimme ympäri Suomea ja meillä on toimipisteet Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Tunnetuin palvelumme on Work Study 360® analyysi, joita teemme vuosittain kymmeniä. Caset-sivulta löydät useita case-esimerkkejä miten olemme kehittäneet eri yritysten sisälogistiikkaa. Asiakkainamme ovat tuotannon ja sisälogistiikan kehittämisestä ja sujuvoittamisesta kiinnostuneet PK-yritykset aina isoihin pörssiyhtiöihin. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Mika Eskola. Yrityksen omistus on sataprosenttisesti suomalainen.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Jukka Vuorenmäki

Kehitysinsinööri

+358 50 366 9327
Jukka Vuorenmäki