Blogi

Blogi → Työntutkimuksesta tehtäväanalytiikkaan

Työntutkimuksesta tehtäväanalytiikkaan

Tiedätkö, kuinka paljon aikaa yrityksissä kuluu erilaisiin työvaiheisiin ja prosesseihin tai paljonko niihin tulisi varata aikaa? Entä tiedätkö, mitä eri vaiheissa tapahtuu? Voitaisiinko jotain tehdä toisin?

Mitä on työntutkimus?

Työn sujuvuutta ja työnteon tehokkuutta hahmotetaan edelleen pitkälti nopeuden ja tehokkuuden kautta. Ei ole siis mikään ihme, että työntutkimus sanana tuo mieleen sekuntikellon kanssa päivystävän konsultin. Vaikka aika on edelleen tärkeä tehokkuuden mittari, työntutkimus pureutuu pintaa syvemmälle. Se on kokonaisvaltaista työolojen, työtapojen ja prosessien kehittämistä työntekijän työhyvinvoinnin ja työpaikan tuottavuuden parhaaksi.

Tehtäväanalytiikka

Me Ziirrolla emme kellota prosesseja, emmekä tee pelkästään työajan mittauksia. Tehtäväanalytiikka ottaa kantaa moneen muuhunkin asiaan, ei pelkästään työaikojen mittaukseen. Osana logistiikan kehittämistä Ziirron tehtäväanalytiikka sisältää yksityiskohtaisen työntutkimuksen, ABC-analyysin ja materiaalivirta-analyysin sekä tilojen, koneiden, koneiden ja kaluston vaikutuksen prosesseihin. Huomioimme kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen päivittäiseen tekemiseen. Myös päivittäisen johtamisen vaikutus työpäivän aikana.


Tehtäväanalytiikka on systemaattinen ja kokonaisvaltainen kehittämismenetelmä, jonka avulla työtehtävien ja -prosessien laatua, tehokkuutta ja kuormittavuutta tarkastellaan ja analysoidaan. Pienentämällä kuormittavuutta, esimerkiksi huonoa ergonomiaa tai väärää resursointia, saadaan lopputuloksena työhyvinvointia ja pienentyneitä kustannuksia.


Tutkimusvälineinä voi olla niin kameroita, mittoja, simulaatioita, kuin haastattelujakin. Ihmisen toiminnan tutkiminen ja toimintatapojen ymmärtäminen on hienovaraista ja tarkkaa tutkimusta. Tehtäväanalytiikan tarkoituksena on parantaa yritysten tuottavuutta sekä toiminnan tehokkuutta ja ekologisuutta ja sitä kautta kannattavuutta, kilpailukykyä ja työsuhteiden jatkuvuutta.

Niin ikään tavoitteena on työympäristön, työolojen, työhyvinvoinnin ja työn sisällön kehittäminen.

Kiinnostuitko?

Otathan pienellä kynnyksellä yhteyttä niin jutellaan asiasta!

Toni Salminen

Kehitysinsinööri,
partner

+358 45 6764900
Toni Salminen