Blogi

Blogi → Mitä logistiikka on ja missä sitä tehdään?

Mitä logistiikka on ja missä sitä tehdään?

Monesti potentiaalisen asiakkaan kanssa keskustellessa törmää seuraavaan ajatusmaailmaan.


Asiakas toteaa, ettei juuri meidän yrityksemme ei tarvitse asiantuntija-apua logistiikka-asioissa, koska meidän yrityksemme ei ole logistiikkayritys.


Useasti ajatellaan, ettei juuri meillä tehdä logistiikkaa, koska meillä ei ole trukkeja tai omaa kuljetusautoa. Tai koska meillä ei ole erillistä varastonhallintajärjestelmää. Tai logistiikkapäällikköä. Käytännössä kuitenkin lähes kaikilla yrityksillä on tavaraa varastossa ja joku sitä siellä siirtelee. Ja tavaran liikuttelun taustalla on jonkinlainen suunnitelma, usein liikevaihdon edistämiseen liittyvä.


Emeritusprofessori Simo Hokkanen on joskus sanonut minulle, että logistiikka on materiaalivirtojen, tietovirtojen ja rahavirtojen optimointia. Materiaalivirrat pyritään pitämään sopivan ohuina, tietovirrat riittävän relevantteina ja rahavirrat oikean suuntaisina. Tämän määritelmän mukaan melkein kaikessa liiketoiminnassa logistiikka on tavalla tai toisella mukana. Tai ainakin kuuluisi olla.


Logistiikkaa on tavaroiden liikuttaminen (kuljetukset) tai tavaroiden pitäminen paikallaan (varastointi). Logistiikkaa on tiedon kerääminen (mittaaminen) tai tiedon säilyttäminen ja välittäminen (raportointi). Logistiikkaa on kustannusten ymmärtäminen ja kustannusten hallinnointi, on kyse sitten kuljetussopimuksen kilpailuttamisesta tai pahvilaatikoiden ostamisesta.

Tavaravirrat ovat periaatteessa yksinkertaisia. Rekkakuski tuo pahvilaatikon ja varastossa se laitetaan hyllyyn odottamaan käyttöä. Mutta tarvitaanko juuri tätä laatikkoa nyt? Olisiko näiden tavaroiden hankkimiseen käytetty raha ollut hyödyllisempää käyttää johonkin muuhun? Olisiko tämän laatikon varastoimiseen käytetty tila voitu hyödyntää jollain muulla tavalla?

Informaatiovirrat ovat periaatteessa yksinkertaisia. Järjestelmään kertyvät kuittaukset muodostuvat raporteiksi, joita katsellaan viikkopalavereissa. Mutta kertovatko juuri nämä raportit oikeita asioita toiminnan tehokkuudesta tai kannattavuudesta? Pitäisikö raporttiin lisätä enemmän tietoa jostain toisesta lähteestä, että saataisiin näkyvyyttä asiaan, jota ei aikaisemmin ole pystytty mittaamaan?

Rahavirrat ovat periaatteessa yksinkertaisia. Yritykselle muodostuu kustannuksia liiketoiminnan pyörittämisestä ja nämä kustannukset pyritään kattamaan asiakkailta saatavilla maksuilla. Mutta ovatko kaikki kustannukset välttämättömiä ja ovatko välttämättömät kustannukset oikean suuruisia?

Kysymyksiä on paljon. Yksittäisiä vastauksia tärkeämpää on, että joku pysähtyy esittämään oikeat kysymykset. Ja pitää myös muistaa, että yhdessä tilanteessa oikea vastaus voi toisessa tilanteessa olla väärä.

Yhteenvetona voin todeta, että logistiikka koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaista yritystä. Oman kokemukseni mukaan yrityksen koolla ei ole vaikutusta siihen kannattaako asioita kehittää tai optimoida. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää nykytila, johon kehittämistä peilataan. Pienillä konkreettisilla kehitysideoilla voi olla vuositasolla suuri merkitys prosessien tehokkuuteen tai työssä jaksamiseen. Vähemmän on enemmän. Myös logistiikassa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Matti Pitkäranta

Kehitysinsinööri,
partner

+358 50 4388944
Matti Pitkäranta