Blogi

Blogi → Tehokas varasto layout – mistä liikkeelle?

Tehokas varasto layout – mistä liikkeelle?

Varaston layout ja mitä sen suunnittelussa kannattaa huomioida

Varaston layoutilla tarkoitetaan pohjapiirustusta ja suunnitelmaa, jossa määritellään varastointiin varatut alueet, kulkureitit ja työpisteet. Varaston layoutin suunnittelun tarkoitus on tehdä varastosta mahdollisimman tehokas.

Mitä tehokkaampi varasto on, sitä tuottavampi ja mukavampi siellä on työskennellä. Varastologistiikan kehitystyö on usein jatkuvaa, eikä se parhaissa yrityksissä lopu koskaan. Se tekeekin logistiikasta niin mielenkiintoisen.

Tyypillisimpiä varastointiratkaisuja ovat kuormalavahyllyt, pientavarahyllyt ja varastoautomaatit. Varasto voi hyvin olla myyntivarasto, tuotantovarasto tai komponenttivarasto. Tässä blogissa käsittelemme niitä varaston layoutin näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena.

Varastoissa tapahtuu henkilöliikennettä, ajoneuvoliikennettä ja materiaalivirtaa. Usein varastoissa on työpisteitä ainakin saapuvan tavaran vastaanotolle ja lähtevän tavaran pakkaamiselle. Myös tuotantoa tukevia lisäarvopalveluita kuten asiakasräätälöintejä sijoitetaan usein varaston yhteyteen.

Ziirto on ollut mukana useissa erilaisissa layout-projekteissa. Joskus pääsee suunnittelemaan puhtaalta pöydältä kokonaan uutta rakennusta ilman vanhojen prosessien ja tilojen rajoituksia. Toisinaan nykyiseen tilaan halutaan saada mahtumaan uusia prosesseja tai nykyiset prosessit halutaan vaihtaa tehokkaampaan järjestykseen.

Olipa sinun varastosi sitten piirustuspöydällä tai rakennustyömaana tai kovassa käytössä, me Ziirrolla autamme mielellämme kehittämään siitä tehokkaimman mahdollisen logistiikkalaitoksen.

Tehokkaan varaston layout – mistä liikkeelle?

Ei ole väliä, onko kyseessä tuleva uusi varasto vai nykyinen olemassa oleva varasto, varasto layoutin suunnittelu kannattaa aina. Olemme Ziirrolla aloittaneet suunnittelun hyväksi havaitulla kolmen kysymyksen patteristolla:

  1. Mihin varastoa on erityisesti tarkoitus käyttää?
  2. Mikä tekee varastosta kokonaisuuden kannalta tehokkaimman mahdollisen?
  3. Miten teemme sen?

Palastellaan tehokas varasto layout seuraavaksi tärkeimpiin osa-alueisiin. Lopuksi kerron oman suosikkini.

Hyllyt ja trukit

Mikäli varastossa käsitellään kuormalavoja, pitää varasto layoutia suunniteltaessa miettiä;

  1. hyllyratkaisut
  2. trukkikalusto ja
  3. tyhjien lavojen käsittely.

Hyllypaikkojen lukumäärään vaikuttaa tuotantomäärät ja haluttu varastotaso. Raaka-aineiden ja komponenttien toimitusajat ja tilausmäärät sanelevat usein varaston suuruuden. Kooltaan pieniä ja hinnaltaan edullisia komponentteja kannattaa usein tilata suuremmissa erissä, eikä sillä välttämättä ole suurta merkitystä varastotilan kannalta.

Paljon tilaa vievät suurkokoiset ja usein arvokkaat komponentit kannattaa laskea tarkemmin. Näiden nimikkeiden osalta yhdenkin tuotantopäivän varasto voi tarkoittaa kymmeniä varastopaikkoja.

Trukki- ja ajoneuvokalusto kannattaa mitoittaa käyttötarkoituksen mukaan sopivaksi. Ulkona tapahtuvaan autokuormien purkamiseen ja lastaamiseen tarvitaan ulkokäyttöön varustellut vastapainotrukit. Hyllyvarastossa liikkumiseen kannattaa valita ketterämmät mastotrukit.

Yksinkertaiseen, säännölliseen ja suurivoluumiseen materiaalivirtaan voi kuljetin olla trukkia parempi ratkaisu. Muista että trukkien pysäköintiin ja latauspaikkoihin on varattava oma tilansa. Trukkia ei kannata seisottaa kulkukäytävällä latausjohdossa.

Kooltaan tai materiaalivirroiltaan pienemmässä varastossa trukkeja ei aina tarvita lainkaan. Pieni tavara kulkee kätevästi kärryissä tai rullakoissa, joita liikutellaan käsin. Näin päästään eroon ajoneuvoista syntyvistä kustannuksista ja liikennejärjestelyistä.

Materiaalivarasto, valmistuotevarasto

Suurissa varastoissa saapuvan ja lähtevän tavaran alueet kannattaa erottaa omiksi alueikseen ja mahdollisesti jopa eri päihin rakennusta. Pienemmässä varastossa voi olla järkevää pitää kaikki tavaraliikenne yhdessä paikassa autoliikenteen takia. Mikäli yksi henkilö tai tiimi pystyy huolehtimaan sekä saapuvasta että lähtevästä tavarasta, voi toimintojen eriyttämisestä olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Omat selkeästi erilliset materiaalivirrat saapuvalle ja lähtevälle tavaralle vähentävät (turhien ja kalliiden) virheiden mahdollisuutta ja nopeuttavat materiaalin liikettä, koska toiminnot eivät ole toisistaan riippuvaisia.

ABC-analyysi, keruureitit

Varaston järjestyksellä on suuri merkitys varastossa käytettävään työaikaan. Turha liike on turha kulu. Suuren menekin paljon tilaa vievät nimikkeet kannattaa sijoitella lähelle liikennevirtaa ajomatkojen lyhentämiseksi. Harvemmin käytettävät pienikokoiset nimikkeet voi sijoittaa syrjäisempään paikkaan, koska niitä ei tarvita niin usein ja niitä voi mahdollisesti noutaa isomman erän kerrallaan.

Vinkki: Tilaushistoriaa tutkimalla voidaan oppia sijoittamaan samoihin tilauksiin kuuluvat tuotteet siten, että ne on helppo kerätä samalla kerralla. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi tuotteiden ryhmittelemistä asiakkaittain tai tuoteryhmittäin.

Keruureiteistä kannattaa pyrkiä tekemään lenkkejä siten, että kerääjä palaa lenkin päätteeksi takaisin aloituspisteeseen ollakseen mahdollisimman lähellä uuden lenkin aloituspaikkaa.

Pahimmassa tapauksessa kerääjältä loppuu keruulista kesken kun hän on varaston kauimmaisessa päässä ja kerääjä joutuu joka tapauksessa kulkemaan saman matkan takaisin päästäkseen aloittamaan seuraavan keruutehtävän.

Liikenne ja käytävät

Tehokkuuden ja työturvallisuuden kannalta parasta olisi erottaa materiaalivirrat sekä henkilöliikenne ja ajoneuvoliikenne kokonaan omille kulkuväylilleen. Tämä ei useinkaan ole käytännössä mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Kulkukäytävät voi jakaa jalankululle ja ajoneuvoille suoja-aidoilla tai vähintäänkin lattiamerkinnöillä.

Ajoreittejä suunniteltaessa pitää pyrkiä lyhimpiin mahdollisiin ajomatkoihin, mutta samalla pitää mielessä, että jalankulkijatkin valitsevat aina lyhimmän mahdollisen reitin siirtyessään esimerkiksi työpisteeltä taukotilaan.

Kulkureittien leveyttä suunniteltaessa pitää huomioida minkälaiselle liikenteelle reitti on tarkoitettu. Jalankulkija periaatteessa mahtuu kulkemaan metrin levyistä käytävää pitkin, mutta jos samaa reittiä kuljetaan jatkuvasti molempiin suuntiin, syntyy väistämättä kohtaamistilanteissa jonoa.

Vinkki: Trukkireitin käännöksissä pitää huomioida ajoneuvojen kääntöympyrän lisäksi kyydissä olevan kuorman mitat. Haarukoineen kolme metriä pitkä trukki kääntyy ympäri melkein paikallaan, mutta jos piikeillä on 2 metriä pitkä laatikko niin vapaan tilan määrä ulkokurvissa kasvaa melkoisesti.

Automaattitrukit ja mobiilirobotit

Kokonaan oma lukunsa ovat nopeasti yleistyvät automaattitrukit ja mobiilirobotit. Nämä laitteet pystyvät teoriassa operoimaan muun liikenteen joukossa, mutta koska väistämislogiikka perustuu absoluuttiseen varovaisuuteen, voi ajonopeus olla merkittävästi odotettua hitaampi vilkkaan liikenteen joukossa.

Mikäli itsenäisesti liikkuvia ajoneuvoja lisätään olemassa olevaan liikennejärjestelmään, kannattaa etsiä sovelluskohteita, joissa robotit pääsevät operoimaan mahdollisimman väljän liikenteen joukossa.

Työpisteet ja käyttövoima

Varaston työpisteillä, kuten esimerkiksi pakkauspöydillä pitää varata riittävästi tilaa työn ergonomiseen suorittamiseen. Pöytätilan pitää olla vapaa työkaluista ja dokumenteista, että varsinaisen työn tekeminen on esteetöntä. Tarvittaville materiaaleille ja työkaluille pitää olla omat paikkansa, johon ne voi käytön jälkeen palauttaa, etteivät ne jää työn tekemisen tielle.

Myös valmistuville pakkauksille pitää olla oma tilansa, ettei työn eteneminen syö käytettävissä olevaa työskentelytilaa. Lisäksi työpisteen ympärillä pitää olla tilaa tavaraliikenteelle sisään ja ulos työpisteestä.

Työpisteiden paikkoja suunniteltaessa kannattaa myös etukäteen huomioida käyttövoimatarpeet. Mikäli työpisteellä tarvitaan esimerkiksi paineilmaa tai tehokkaampaa ilmanvaihtoa, on ne helpompi toteuttaa ennen kuin työpiste on käytössä. Sama koskee sähköpistokkeita ja valaistusta. Kaikki on mahdollista asentaa myös jälkikäteen, mutta työt työpisteellä ovat asennusten ajan poikki.

Myös sosiaalitilat, taukotilat ja vessat voidaan tavallaan nähdä työpisteinä. Vaikka näissä vietetty aika ei olekaan työaikaa, niin niihin siirtymiseen kuluva aika on pois tehokkaasta työajasta. Siksi voi olla järkevää järjestää varastoihin omat sosiaalitilat, ettei työntekijöillä kulu siirtymisiin ylimääräistä aikaa.

Oma suosikkini: Vapaa tila

Kaikista aikaisemmin mainituista varasto layoutin elementeistä huolimatta mielestäni tärkein osa toimivan varaston pohjapiirustusta on riittävä määrä vapaata tilaa. Varastot toimivat aina paremmin, kun tyhjä varastopaikka löytyy ilman pitkää etsiskelyä. Työpisteellä työskentely on joustavampaa, jos yllättävä hetkellinen ruuhka ei tuki työpistettä niin pahasti, että työnteko muuttuu mahdottomaksi.

Varastoissa on paljon prosesseja, jotka eivät tarvitse toimiakseen juuri muuta kuin vapaata tilaa. Esimerkiksi saapuvan tavarakuorman purkaminen vaatii riittävästi lattiatilaa, että tavarat saadaan laskettua ja tarkastettua ennen siirtoa varastopaikoille.

Vinkki: Suunnitellusti vapaaksi jätettyä tilaa kannattaa suojella merkinnöillä. Asiaan vihkiytymättömän mielessä tyhjä tila saattaa vaikuttaa tuhlaukselta, vaikka se on varaston toiminnan kannalta tärkeä resurssi.

Jos varaston tehokkuuden ja työmukavuuden nostaminen on teille ajankohtaista, ota yhteyttä ja katsotaan saisimmeko teillä nostettua tehokkuutta enemmän kun 26 prosenttia.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta.

Matti Pitkäranta

Kehitysinsinööri,
partner

+358 50 4388944
Matti Pitkäranta